₹15000

ജോലി/ജോലിക്കാരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക Con: 9061037125

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 3081

  • Added: April 8, 2019

  • Sale Price: ₹15000

  • Location: India

  • State: Kerala

  • City: Manjeri

  • Phone: 9061037125

  • Views: 3805

Description

ജോലി/ജോലിക്കാരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക Con: 9061037125

താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ജോലി ഒഴിവുകളും… ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുയോജ്യരായ ജോലിക്കാരെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിത്തരുന്നു. (All Kerala Service Available)
Full Time & Part Time (Fresh / Experience) Male & Female.

Pls Contact: 9645164653, 8891263975, 9061037125
Please Click Bellow Whatsapp Chat Link https://wa.me/919061037125
Email: www.idealhr@gmail.com

Ideal HR & Info Solutions.
മഞ്ചേരി ,നിലമ്പൂർ ,മലപ്പുറം, കോട്ടക്കൽ, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, വണ്ടൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ, കോഴിക്കോട് & കൊച്ചി
Managers, HR , Accounts , Billing Staffs, Cashier, Office Staffs , Lady Staffs , Telicallers, Shop Sales Boys & Girls ( Jewelry, Textiles, Supermarket etc.) Engineers, Civil , Drafts man, Interiors, Hotel Management, DTP, Marketing Managers , Drivers , Security Staffs , Electrical & Electronics, Store keeper ,Van Sales Man , CCTV Technician, Different Technical Teams, Faculties , Hospital, Teachers , Finance department etc. തുടങ്ങി എല്ലാ ഒഴിവുകളും അറിയിക്കുക

(Whatsapp) https://wa.me/919061037125
NB: ജോലി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ബന്ധപ്പെടുക Con: 9061037125

Tags :